PL EN

Ogród Botaniczny UW
Al. Ujazdowskie 4
00-478 Warszawa

Jak zostać właścicielem Kolekcji Narodowej?

Fot. Piotr BanaszczakFot. Piotr Banaszczak

 

Pierwszym etapem rejestracji kolekcji jest zebranie podstawowych informacji o kolekcjach od ich opiekunów. Każdy kto uważa, że posiadane przez niego kolekcje roślin mogłyby otrzymać status narodowych, może zgłosić je do programu.

Należy podać następujące dane dotyczące posiadanych zbiorów roślin:

  1. Nazwa instytucji lub nazwisko osoby będącej właścicielem kolekcji i adres.
  2. Nazwisko osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za prowadzenie kolekcji.
  3. Proponowana nazwa kolekcji. Kolekcją Narodową może być określona grupa systematyczna roślin ograniczona do rodzaju, a w uzasadnionych przypadkach do rodziny. Mogą to być również grupy bardziej szczegółowe, np. odmiany użytkowe, taksony botaniczne, lub taksony zimotrwałe itp., w obrębie danego gatunku lub rodzaju.
  4. Lista taksonów wchodzących w skład kolekcji. Należy podać pełne nazwy łacińskie, tj. wraz z autorami taksonów. Należy również podać informację o bibliografii na podstawie której dokonano oznaczeń i przyjęto podział systematyczny. Jeśli chodzi o podział to preferuje się nowe monografie, czeklisty itp. publikacje, jeśli dla danej grupy botanicznej takowe zostały opracowane i są one powszechnie stosowane w świecie botaniki.
  5. Podstawowe dane proweniencyjne roślin w kolekcji. Należy podać takie dane jak: numer proweniencyjny, rok rozmnożenia, pochodzenie rośliny (od kogo i ewentualny opis stanowiska naturalnego), liczbę egzemplarzy.
  6. Stopień weryfikacji taksonomicznej. Należy podać informacje o stopniu zweryfikowania prawidłowości oznaczenia taksonów. Jeżeli w kolekcji znajdują się egzemplarze nie zweryfikowane lub wątpliwe, należy zamieścić taką informację

Zgłoszone propozycje zostaną zweryfikowane przez specjalnie do tego celu powołaną Komisję. W drugim etapie Komisje ocenią na miejscu stan kolekcji, w tym:

Dane można przesyłać w formie elektronicznej na adres arbor@wp.pl lub listownie na adres: Arboretum SGGW w Rogowie, 95-063 Rogów. Preferowaną formą jest jednakże wersja elektroniczna.

Uwaga: od 2015 roku koszty przeprowadzenia przewodu rejestracyjnego Kolekcji Narodowej są pokrywane przez właściciela Kolekcji.

Potwierdzeniem zarejestrowania Kolekcji Narodowej będzie świadectwo rejestracji Kolekcji Narodowej, którego oryginał otrzyma właściciel kolekcji, a także metalowa tablica informacyjna do umieszczenia na terenie kolekcji. Członkowie PTOB otrzymają taką tablicę nieodpłatnie.

e-mail | Ostatnia aktualizacja: 23.02.2010 | ©2007 Polskie Towarzystwo Ogrodów Botanicznych