PL EN

Ogród Botaniczny UW
Al. Ujazdowskie 4
00-478 Warszawa

Kolekcja rodzaju Hemerocallis - Arboretum w Wojs³awicach filia Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wroc³awskiego

Inspektor Arboretum Wojs³awice Hanna Grzeszczak-Nowak
wypatruje nowych terenów na poszerzenie kolekcji
liliowców. W tle profesorowie Tomasz Nowak (po¶rodku)
i Jerzy Tumi³owicz (z lewej).

Nazwa Kolekcji Narodowej: Kolekcja rodzaju Hemerocallis
W³a¶ciciel kolekcji: Arboretum w Wojs³awicach filia Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wroc³awskiego
Adres kolekcji: Wojs³awice 3, 58-230 Niemcza
Telefon/faks: 71 322 59 57/ 74 837 64 69
Email: arboretum@biol.uni.wroc.pl
Strona internetowa: http://www.arboretumwojslawice.pl
Osoba odpowiedzialna na prowadzenie kolekcji: dr Jolanta Koz³owska-Kalisz, mgr inæ. Hanna Grzeszczak-Nowak
Liczba taksonów Kolekcji Narodowej: 1350
Data zatwierdzenia Kolekcji Narodowej: 06-09-2011

Lista taksonów wchodz±cych w sk³ad kolekcji (stan na wiosnź 2010):

e-mail | Ostatnia aktualizacja: 15.11.2011 | ©2007 Polskie Towarzystwo Ogrodów Botanicznych