PL EN

Ogród Botaniczny UW
Al. Ujazdowskie 4
00-478 Warszawa

Kolekcja odmian uprawnych ró¿ - Ogród Botaniczny CZRB PAN w Warszawie

Fragment kolekcji ró¿ w ogrodzie CZRB PAN w Warszawie

Nazwa Kolekcji Narodowej: Kolekcja odmian uprawnych ró¿
W³a¶ciciel kolekcji: Ogród Botaniczny CZRB PAN w Warszawie
Adres kolekcji: ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa
Telefon/faks: 022 6483856 / 022 7576645
E-mail: ob.sekr@obpan.pl
Strona internetowa: http://ogrod-powsin.pl/index_a.html
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie kolekcji: dr in¿. Marta Monder
Liczba taksonów Kolekcji Narodowej: 743
Data zatwierdzenia Kolekcji Narodowej: 15-07-2008

Lista taksonów wchodz±cych w sk³ad kolekcji (stan na styczeñ 2014):

e-mail | Ostatnia aktualizacja: 10.06.2014 | ©2014 Polskie Towarzystwo Ogrodów Botanicznych