PL EN

Ogród Botaniczny UW
Al. Ujazdowskie 4
00-478 Warszawa

Kolekcja rodzimych gatunków rodzaju Rubus - Ogród Dendrologiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Profesor Władysław Bugała egzaminujący kolekcję
jeżyn w poznańskim ogrodzie.

Nazwa Kolekcji Narodowej: Kolekcja rodzimych gatunków rodzaju Rubus
Właściciel kolekcji: Ogród Dendrologiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Adres kolekcji: ul. Wojska Polskiego 71D, 60-625 Poznań
Telefon/faks: 061 8487747
E-mail: ogrdend@au.poznan.pl
Strona internetowa: http://www.au.poznan.pl/ogrdend
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie kolekcji: dr inż. Tomasz Maliński
Liczba taksonów Kolekcji Narodowej:79
Data zatwierdzenia Kolekcji Narodowej: 21-09-2007

Lista taksonów wchodzących w skład kolekcji (stan na wrzesień 2007):

e-mail | Ostatnia aktualizacja: 23.02.2010 | ©2007 Polskie Towarzystwo Ogrodów Botanicznych