PL EN

Ogród Botaniczny UW
Al. Ujazdowskie 4
00-478 Warszawa

Kolekcja rodzaju Iris seria Laevigatae - Arboretum i Zak³ad Fizjografii w Bolestraszycach

Fragment kolekcji kosaęców w Arboretum Bolestraszyce

Nazwa Kolekcji Narodowej:Kolekcja rodzaju Iris seria Laevigatae
W³a¶ciciel kolekcji: Arboretum i Zak³ad Fizjografii w Bolestraszycach
Adres kolekcji: Bolestraszyce 130, 37-700 Przemy¶l, gmina Æurawica
Telefon/faks: 016 6716425
E-mail: arboretum@poczta.onet.pl
Strona internetowa: http://www.bolestraszyce.com
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie kolekcji: dr inæ. Narcyz Piórecki
Liczba taksonów Kolekcji Narodowej: 76
Data zatwierdzenia Kolekcji Narodowej: 05-06-2007

Lista taksonów wchodz±cych w sk³ad kolekcji (stan na listopad 2007):

e-mail | Ostatnia aktualizacja: 08.03.2010 | ©2007 Polskie Towarzystwo Ogrodów Botanicznych