PL EN

Ogród Botaniczny UW
Al. Ujazdowskie 4
00-478 Warszawa

Kolekcja rodzaju Heuchera - Miejski Ogród Botaniczny, Zabrze

Od lewej: właścicielka kolekcji Gabriela Sąkol, członek
komisji oceniającej prof. Aleksandra Łukaszewska i dr
Jacek Marcinkowski podczas oceny kolekcji żurawek.
Fragment kolekcji rodzaju Heuchera w ogrodzie pani
Gabrieli Sąkol.

Nazwa Kolekcji Narodowej: Kolekcja rodzaju Heuchera
Właściciel kolekcji: Miejski Ogród Botaniczny
Adres kolekcji: ul. Piłsudskiego 60, 41-800 Zabrze
Telefon: 32 2713033
Email: ogrod@mob.zabrze.pl
Strona internetowa: https://mob.zabrze.pl/
Osoba odpowiedzialna na prowadzenie kolekcji: dr Agnieszka Zawisza-Raszka, Gabriela Sąkol
Liczba taksonów Kolekcji Narodowej: ok. 348
Data zatwierdzenia Kolekcji Narodowej: 18-07-2012

W 2019 roku kolekcja została przeniesiona z ogrodu pani Gabrieli Sąkol z Będzina do Ogrodu Botanicznego w Zabrzu.

Lista taksonów wchodzących w skład kolekcji (stan na styczeń 2015):

Taksony botaniczne:

Odmiany uprawne:

e-mail | Ostatnia aktualizacja: 30.08.2019 | ©2007 Polskie Towarzystwo Ogrodów Botanicznych