PL EN

Ogród Botaniczny UW
Al. Ujazdowskie 4
00-478 Warszawa

Artykuły

Rola ogrodów botanicznych w badaniach nad bioróżnorodnością

Hanna Werblan-Jakubiec, Marcin Zych

Na przestrzeni wieków ogrody botaniczne pełniły wiele różnorodnych funkcji, z których najważniejszą było gromadzenie i udostępnianie zainteresowanym rozmaitych kolekcji roślin. Początkowo kolekcje takie obejmowały głównie rośliny lecznicze służące edukacji przyszłych lekarzy czy farmaceutów. Pierwsze europejskie ogrody w Pizie i Padwie były właśnie ogrodami lekarskimi. >>>

e-mail | Ostatnia aktualizacja: 08.03.2010 | ©2007 Polskie Towarzystwo Ogrodów Botanicznych