PL EN

Ogród Botaniczny UW
Al. Ujazdowskie 4
00-478 Warszawa

Walne Zgromadzenie Członków PTOB 2009

Piotr Banaszczak, 20-11-2009

Serdecznie zapraszam wszystkich członków PTOB na sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa. Posiedzenie odbędzie się w budynku biura Ogrodu Botanicznego UW w Warszawie, w Alejach Ujazdowskich 4 w Sali im. Bolesława Hryniewieckiego we wtorek 15 grudnia 2009 o godz. 12:00.

Proponuję następujący porządek spotkania:

  1. Sprawozdanie z działalności Zarządu
  2. Sprawozdanie finansowe
  3. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
  4. Wybór członków nowego Zarządu
  5. Wybór Komisji Rewizyjnej
  6. Sprawy bieżące.
  7. Wolne wnioski.

W przypadku, gdy na posiedzeniu liczba członków uprawnionych do głosowania nie przekroczy połowy wszystkich członków Towarzystwa, ustalam drugi termin głosowania na 15 grudnia, godzina 14:00.

Serdecznie zapraszam i pozdrawiam

Przewodniczący PTOB

Piotr Banaszczak

e-mail | Ostatnia aktualizacja: 23.02.2010 | ©2007 Polskie Towarzystwo Ogrodów Botanicznych