PL EN

Ogród Botaniczny UW
Al. Ujazdowskie 4
00-478 Warszawa

Zjazd Ogrodów Botanicznych w Gołuchowie - szczegóły

Piotr Banaszczak, 2008-08-27

Tegoroczny - trzydziesty siódmy Zjazd Ogrodów Botanicznych w Polsce odbędzie się w Ośrodku Kultury Leśnej i Arboretum w Gołuchowie w dniach 6-7 października, a nie 5-6 października, jak podano w poprzednim komunikacie. Organizatorami Zjazdu są ośrodek gołuchowski i Rada Ogrodów Botanicznych w Polsce.
Tematyka Zjazdu poświęcona będzie:

Miejscem zjazdu będą obiekty Ośrodka Kultury Leśnej.

Ramowy program Zjazdu:

6 października 2008 (poniedziałek)
 
8.00 - 10.00              Rejestracja uczestników i śniadanie
10.00                        Rozpoczęcie Zjazdu
10.30 - 13.30            Zwiedzanie Parku - Arboretum oraz obiektów OKL i Muzeum Narodowego
13.00 - 15.00            Przerwa obiadowa
15.00 - 17.00            Ciąg dalszy zwiedzania       
17.00 - 19.00          posiedzenie Rady Ogrodów Botanicznych w Polsce (dla członków i zaproszonych gości)
20.00                        Uroczysta kolacja

7 października 2008 (wtorek)

8.00 - 9.00               Śniadanie
9.00 - 15.00             Konferencja - Sesja referatowa i posterowa
15.00                       Zakończenie Zjazdu i obiad

W sprawach organizacyjnych prosimy zwracać się do :
            Pana mgr inż. Wiesława Gawrysia - Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN- Powsin tel. ( 022) 648 38 56 - Rada Ogrodów Botanicznych

Sprawami organizacji zjazdu w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie zajmują się:
mgr inż. Stanisław Czołnik  i  mgr Barbara Olejnik

Koszty udziału w zjeździe:
Koszt noclegu za 1 dobę wynosi 45 zł za 1 osobę.
Pozostałe koszty udziału w zjeździe wyniosą ok. 200.00 zł

Karta zgłoszenia uczestnictwa znajduje się tutaj (plik MS Word).

Nie podano ostatecznego terminu składania zgłoszeń.

O ewentualnych zmianach będziemy informować na bieżąco.

e-mail | Ostatnia aktualizacja: 23.02.2010 | ©2007 Polskie Towarzystwo Ogrodów Botanicznych