PL EN

Ogród Botaniczny UW
Al. Ujazdowskie 4
00-478 Warszawa

XXXVII Zjazd Ogrodów Botanicznych w Gołuchowie

Piotr Banaszczak, 2008-06-16

Tegoroczny Zjazd Ogrodów Botanicznych w Polsce odbędzie się w Ośrodku Kultury Leśnej i Arboretum w Gołuchowie w dniach 5-6 października. Połączony będzie zapewne z posiedzeniem Rady Ogrodów Botanicznych. Głównym organizatorem Zjazdu jest ośrodek gołuchowski. Tematyka Zjazdu poświęcona będzie dendrologii, szkółkarstwu i działalności arboretów, w szczególności leśnych. Szczegółowy program Zjazdu zostanie rozesłany przez organizatorów w najbliższym czasie.

e-mail | Ostatnia aktualizacja: 23.02.2010 | ©2007 Polskie Towarzystwo Ogrodów Botanicznych