PL EN

Ogród Botaniczny UW
Al. Ujazdowskie 4
00-478 Warszawa

Ogród sensualny w Bolestraszycach

Piotr Banaszczak, 2008-04-02

Jesienią zeszłego roku zakończono budowę bardzo ciekawego działu Arboretum w Bolestraszycach. Jest to ogród dla niepełnosprawnych zwany Ogrodem Sensualnym. Nazwa nawiązuje do sposobu percepcji wszelkimi zmysłami roślin znajdujących się w nim. Zgromadzono w nim rośliny oddziałujące na wszystkie zmysły poznawcze człowieka i przystosowano do swobodnego, sprawnego i samodzielnego poruszania się przez osoby na wózkach inwalidzkich, osoby z ograniczoną możliwością ruchową, osoby starsze oraz inne osoby z różnymi dysfunkcjami wzroku. Jest to pierwszy tego typu ogród w Polsce. W wielu krajach takie działy są obecnie dość modne i budowane w różnych większych ogrodach botanicznych, ale wciąż nie są zbyt często spotykane z uwagi na duży koszt budowy i utrzymania tego typu obiektów. Co prawda w kilku naszych ogrodach botanicznych, czy arboretach pojawiają się już tablice z opisami w języku Brajla, a np. w bydgoskim Ogrodzie Botanicznym LPKiW znajduje się niewielki dział dla osób niewidomych, to nigdzie nie ma tak kompleksowo zbudowanych działów tego typu.

Rabaty z roślinami są wzniesione poprzez murki oporowe, podobnie jak w większości tego typu obiektów tak, aby były dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich. Jak widać na zdjęciach rośliny opatrzone są licznymi opisami na tablicach informacyjnych przedstawionymi dużą czcionką, a także - co również jest standardem - pismem Brajla. Co prawda ogród ten powstał jesienią, to jednak o pełnej funkcjonalności można mówić dopiero od wiosny tego roku, kiedy rośliny tam posadzone są już większe i można je rzeczywiście odbierać wszelkimi zmysłami.

Aby rośliny były odbierane wszystkimi zmysłami, do kolekcji wybrano gatunki silnie pachnące, w tym zioła, a także o ciekawej fakturze, łatwo identyfikowalne zmysłem dotyku. Kolekcja ta służy głównie celom edukacyjnym w formie stałych zajęć, a także jako niezwykła rozrywka dla osób niepełnosprawnych ruchowo, czy np. niewidomych i z pewnością będzie pod tym względem wyjątkową atrakcją dla tej grupy odbiorców z południowo-wschodniej części naszego kraju.

Więcej informacji na temat Ogrodu Sensualnego znajduje się tutaj.

e-mail | Ostatnia aktualizacja: 23.02.2010 | ©2007 Polskie Towarzystwo Ogrodów Botanicznych