PL EN

Ogród Botaniczny UW
Al. Ujazdowskie 4
00-478 Warszawa

Zjazd Sekcji Dendrologicznej 2008 w Szklarskiej Porębie

Piotr Banaszczak, 2008-03-06
Zamek w Arboretum w Pruhonicach

Tegoroczny Zjazd Sekcji Dendrologicznej Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego odbędzie się w Szklarskiej Porębie w dniach 25-27 czerwca. Nosić będzie tytuł: "Dendrologia w badaniach środowiska przyrodniczego oraz dziedzictwa kulturowego - historia, stan obecny i wizja przyszłości". Zorganizowany jest przy współudziale Nadleśnictwa Szklarska Poręba, Katedry Przyrodniczych Podstaw Leśnictwa AR w Poznaniu, Karkonoskiego Parku Narodowego, Fundacji "Zakłady Kórnickie" i Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku.

Turystycznie atrakcyjne położenie miejsca zjazdu i ciekawe wycieczki stały się zapewne jedną z przyczyn wyjątkowo dużej frekwencji. Liczba zarejestrowanych uczestników dawno przekroczyła już setkę, co zdarza się nieczęsto. A wycieczki obejmują bardzo ciekawe miejsca: Góry Izerskie, Arboretum Instytutu Botaniki Czeskiej Akademii Nauk w Pruhonicach (na zdjęciu) oraz Ogród Dendrologiczny Instytutu Roślin Ozdobnych również w Pruhonicach. Planowana jest także krótka wycieczka po Pradze. Niestety lista zgłoszeń jest już zamknięta. Nam pozostaje jedynie przypomnieć, że termin składania streszczeń referatów mija 30 marca. Zatem do zobaczenia w Szklarskiej Porębie!

e-mail | Ostatnia aktualizacja: 23.02.2010 | ©2007 Polskie Towarzystwo Ogrodów Botanicznych